آزمـــــــون زبـــــان

پـــایــه دهــــم

تـــرم دوم

میان ترم

دانش آموزان محترم به نکات زیر دقت کنید

1- تعداد سوالات آزمون 40 سوال است 

2- زمان آزمون 40 دقیقه است

3 آزمون نمره منفی ندارد

4- چنانچه در مراحل آزمون با مشکلی روبرو شدید، از سایت خارج شده، و بعد از پنج دقیقه مجددا وارد شوید

زمان آزمون به پایان رسیده است

دیدگاهتان را بنویسید