اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

تشخیص اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در هر زبانی بسیار مهم است. زیرا معرف ها و فعل هایی که با هر یک از این اسامی به کار میروند متفاوت اند. در این درس قصد داریم تا با اسم قابل شمارش و غیر قابل شمارش آشنا شویم.

اسم قابل شمارش چیست؟

اسم قابل شمارش در زبان انگلیسی به اسمی گفته میشود که میتوان با استفاده از اعداد آنها را شمرد. این اسامی به دو بخش مفرد و جمع تقسیم میشوند. با اسامی قابل شمارش میتوان از حروف تعریف a و an و یا از کمیت سنج هایی مانند a few و many استفاده کرد. به مثال های زیر دقت کنید:

He has three books in his bag.

او در کیفش سه کتاب دارد.

I want to buy a house.

میخواهم یک خانه بخرم.

There are at least twenty restaurants in this small city.

حداقل بیست رستوران در این شهر کوچک وجود دارد.

My mother has many photos in her album.

مادرم عکسهای زیادی در آلبومش دارد.

There are a few stones in the yard.

تعداد کمی سنگ در حیاط وجود دارد.


به کانال اینستاگرام بپیوندید 


اسم غیر قابل شمارش چیست؟

اسم غیر قابل شمارش در انگلیسی به اسمی گفته میشود که نمیتوان آنها را شمرد. این اسامی همیشه به شکل مفرد به کار میروند، یعنی باید فعل مفرد با آنها به کار برد. با اسامی غیر قایل شمارش کمیت سنج هایی مانند a little و much و کلماتی مانند some و any به کار میرود. برای مثال “آب” غیر قابل شمارش است. چند مثال از اسامی غیر قابل شمارش در داخل جمله:

Good information is necessary for making good decisions.

برای گرفتن تصمیمات خوب اطلاعات خوب لازم است.

There is a little water in the kettle.

آب کمی در داخل کتری وجود دارد.

Do you have any money with you?

آیا هیچ پولی همراهت داری؟


به کانال اینستاگرام بپیوندید 


اسامی غیر قابل شمارش کدام هستند؟

مهمترین و بیشترین اسامی غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی مربوط به گروه های زیر است:

اسامی مایعات:

water – آب
milk – شیر
tea – چای
coffee – قهوه
oil – روغن

اسامی انتزاعی:

love – عشق
beauty – زیبایی
knowledge – دانش
information – اطلاعات
pain – درد
advice – نصیحت
sadness – ناراحتی
motivation – انگیزه

اسامی پودر ها و غلات:

rice – برنج
wheat – گندم
sand – ماسه
soil – خاک
flour – آرد
salt – نمک
sugar – شکر

اسامی پدیده های طبیعی:

sunshine – نور خورشید
snow – برف
rain – باران
weather – آب و هوا

اسامی مربوط به احساسات:

anger – عصبانیت
enthusiasm – شور و شوق
courage – شهامت
happiness – خوشحالی

اسامی گازها:

gas – گاز
air – هوا
oxygen – اکسیژن
carbon-dioxide – کربن دی اکسید


به کانال اینستاگرام بپیوندید 

لیست برخی اسامی غیر قابل شمارش پر کاربرد

معنی اسم غیر قابل شمارش معنی اسم غیر قابل شمارش
برق electricity تبلیغات advertising
استخدام employment هوا air
اخبار news کمک aid
آزادی freedom نصیحت advice
سوخت fuel عصبانیت anger
تفریح fun هنر art
اثاثیه furniture پیشرفت progress
ژنتیک genetics نان bread
تکالیف homework آب water
صداقت honesty تجارت business
بی گناهی innocence کره butter
آب میوه juice شهامت courage
منطق logic آسیب damage
جادو magic تاریکی darkness
شیر milk داده data
پول money اقتصاد economics
آهنگ music انرژی energy
طبیعت nature تجهیزات equipment