صفت در زبان انگلیسی و انواع آن


صفت چیست؟

صفت در زبان انگلیسی کلمه ای است که قبل از اسم می آید و آن اسم را برای ما توصیف میکند(رنگ، جنس، اندازه و …). در زبان انگلیسی صفت قبل از اسم و یا بعد از افعال to be  به کار میرود.

مثال از کاربرد صفت قبل از اسم:

That man has stolen a very expansive car.

آن مرد یک ماشین بسیار گران قیمت را دزدیده است.

Our teacher has a big house.

معلم ما خانه بزرگی دارد.

I have bought some beautiful flowers for my mother.

من تعدادی گل زیبا برای مادرم خریده ام.


مثال از کاربرد صفت بعد از افعال to be:

Reza is very tall.

رضا خیلی قدبلند است.

My car is fast.

ماشین من سریع است.


نکته مهم: صفات قبل از اسم مفرد و جمع تغییر نمیکند و همیشه مفرد به کار میرود. مثال:

She is a nice teacher.

او معلم خوبی است.

They are nice teachers.

آنها معلمان خوبی هستند.


انواع صفت در زبان انگلیسی

صفتها یک اسم را از جنبه های گوناگونی توصیف میکنند. که مهم ترین آنها عبرت اند از:

1- صفت کیفیت (خوبی و بدی و …):

good (خوب) – nice (خوب) – beautiful (زیبا) – bad (بد) – awful (افتضاح)

2- صفت اندازه (بزرگی و کوچکی و …):

small (کوچک) – big (بزرگ) – large (بزرگ) – tiny (ریز)

3- صفت رنگ:

blue (آبی) – red (قرمز) – white (سفید) – black (سیاه)

4- صفت ملیت:

Iranian (ایرانی) – Spanish (اسپانیایی) – French (فرانسوی) – American (آمریکایی)

5- صفت جنس:

wooden (چوبی) – cotton (نخی) – plastic (پلاستیکی) – leather (چرمی)

دانلود فایل پی دی اف گرامر درس 2 زبان دهم/ صفات مقایسه ای

4
Created on By farzadadmin

آزمونک گرامر درس 2 / صفات مقایسه ای

1 / 8

نام و نام خانوادگی:

2 / 8

نام مدرسه

3 / 8

کلاس

4 / 8

This boy is ___ that boy

5 / 8

The blue shirt is ______ white one

6 / 8

This test is ____ of all

7 / 8

This is ______ house in this village

8 / 8

Your book is _____ my book

Your score is

The average score is 15%

0%

دیدگاهتان را بنویسید