ضمایر

ضمایر فاعلی – ضمایر مفعولی – ضمایر موصولی – ضمایر اشاره


برگه‌ها

ضمایر فاعلی - subject pronouns

ضمایر فاعلی ضمایری هستند که به جای فاعل جمله می آیند و از تکرار آن جلوگیری می‌کنند. ضمایر فاعلی می‌توانند جمع یا مفرد، مونث یا مذکر و یا خنثی باشند. منظور از خنثی این است که به جنسیت خاصی اشاره نکنند. ضمایر فاعلی مونث یا مذکر زمانی استفاده می شود که جنسیت مشخص باشد. برای فاعل غیر جاندار از ضمیر فاعلی خنثی که “it” است استفاده می شود. ضمیر “it” همچنین برای حیوانات نیز به کار می رود. همچنین این ضمیر می‌تواند برای نوزادی که جنسیت آن مشخص نیست نیز استفاده گردد. همچنین از ضمیر “it” برای صحبت کردن درباره آب و هوا، دما و زمان نیز استفاده می شود. ضمیر “they” نیز برای فاعل جمع به کار میرود چه برای انسان، غیر جاندار یا حیوان

جدول ضمایر فاعلی

معنی فارسی

ضمایر فاعلی

من

I

تو

you

او (مذکر)

he

او (مونث)

she

آن

it

ما

we

شما

you

آن ها

they

به مثال های زیر توجه کنید

I study English every night

من هر شب انگلیسی مطالعه میکنم.

You are very beautiful

تو خیلی زیبا هستی.

Alex is my classmate. He is very clever

الکس همکلاسی من است. او خیلی باهوش است.

Sara is absent today. I think she is sick

سارا امروز غایب است. فکر کنم او مریض است.

There’s a dog in the yard. It is very big

یک سگ در حیاط است. آن خیلی بزرگ است.

?We are going to cinema to night. Do you like to come

ما امشب قصد داریم به سینما برویم. شما هم دوست دارید بیایید؟

Reza and Mahdi are wealthy. They work for a famous company

رضا و مهدی ثروتمند هستند. آنها برای یک شرکت معروف کار میکنند.