ضمایر فاعلی – ضمایر مفعولی – ضمایر موصولی – ضمایر اشاره


برگه‌ها

ضمایر مفعولی – object pronouns

ضمایر مفعولی ضمایری هستند که به جای مفعول جمله می آیند و از تکرار آن در جملات بعدی جلوگیری می‌کنند. مفعول کسی یا چیزی است که فعل جمله روی آن انجام می‌شود. مفعول می‌توانند مفعول مستقیم یا غیر مستقیم و یا مفعول حرف اضافه باشد و ضمایر مفعولی به جای این مفعول ها می آیند. ضمایر مفعولی از ضمایر فاعلی ساخته می‌شوند. برخی از آنها تغییر می‌کنند و برخی بدون تغییر می مانند. یعنی اینکه شکل فاعلی و مفعولی آنها یکی است. برای درک بهتر به جدول زیر نگاه کنید

جدول ضمایر مفعولی

معنی فارسی

ضمایر مفعولی ضمایر فاعلی

به من / مرا

me

I

به تو / تو را

you

you

به او / او را (مذکر)

him

he

به او / او را (مونث)

her

she

به آن / آن را

it

it

به ما / ما را

us

we

به شما / شما را

you

you

به آنها / آنها را

them

they

به مثال های زیر توجه کنید

My brother gave me some money yesterday

برادرم دیروز مقداری پول به من داد.

I don’t remember what I told you in the class

یادم نمی آید که در کلاس چه چیزی به تو گفتم.

Nima has changed a lot. I saw him in the party

نیما خیلی تغییر کرده است، دیروز او را در مهمانی دیدم

The TV was very old, so I sold it

تلویزیون خیلی قدیمی بود، در نتیجه آن را فروختم.

The teacher gave us a useful book to study

معلم ما یک کتاب مفید به ما داد تا مطالعه کنیم.

My friends are very kind an I like them so much

دوستان من خیلی مهربان هستند و من آنها را خیلی دوست دارم.