دانلود رایگان مقالات ترجمه شده

خــدمــات تــرجـمــه

2586  962  0913

ترجمه رایگان چکیده مقاله

2586  962  0913

ترجـمه کتــاب

2586  962  0913

ترجـمه فیــلم

2586  962  0913

مشاوره پایان نامه

2586  962  0913

1- ارائه مدلی برای ایجاد اعتماد و تضمین اصالت کالا در زنجیره تامین فرش ماشینی بر اساس بلاکچین (carpet)

2-تسهیل سرعت روند بین المللی سازی: نقش هوش تجاری و چابکی سازمانی (managie)

3-تشریح عملکرد شرکت های تابعه خارجی واگذار شده (m81)

4-مطالعه تطبیقی تثبیت خاک با پودر شیشه ، پلاستیک و زباله های الکترونیکی: مروری (trans21)

5- مطالعه مقایسه ای پروتکل فیزیوتراپی (TENS و مادون قرمز) و ملوکسیکام در مدیریت اختلال مفصل گیجگاهی فکی (trans3)

6- روستاهای باستانی ایران (trans4)

7-پیوستگی برنامه آموزشی مورد نظر و تحقق یافته با ارزیابی بین المللی دانش آموزان (trans5)

8- محرکهای کارآفرینی زنان در کشورهای ویزگراد (trans6)

9-مدیریت تغییر سازمانی با استفاده از تفکر سیستم‌های نرم در پروژه‌های تحقیقی فعال (trans7)

10-انگیزه ها و موانع برای گزارش دهی مسئولیت اجتماعی شرکت: شواهد برگرفته از صنعت خطوط هوایی(trans8)

11- الگوهای مقررات مهد کودک و رشد شناختی(trans9)

12-تاثیر رفتار صرف کننده بر روی امنیت اقتصادی خانواده در لهستان(trans10)

13- بیماریها و ناهنجاری های نایژه ها (trans11)